Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptokansalainen voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. S>.

Perustiedot: Kryptovaluutat

Kuvitteellinen graafinen kuva lohkoketjusta

Mikäli haluat sijoittaa kryptovaluuttoihin on niihin liittyvien käsitteiden tunteminen järkevää ja hyödyllistä. Tässä artikkelissa esittelen tärkeimmät kryptovaluuttoihin liittyvät käsitteet ja perustermit.

Mikä on lohkoketju, eli blockchain?

Lohkoketju eli blockhain tarkoittaa käytännössä uudenlaista menetelmää tallentaa tietoa. Tieto voidaan varastoida ja tallentaa lohkoketjuteknologian avulla siten, ettei sitä voida enää jälkeenpäin muuttaa, väärentää tai rikkoa. Kaikki lohkoketjuun tallennettu tieto on hajautettua ja kaikki lohkoketjun koneet hallinnoivat omalta osaltaan samaa transaktiolokia, eli tietoa siitä mitä lohkoketjuun on milloinkin tallennettu. Lohkoketjuun voidaan tallentaa tiedostoja, tekstiä, kuvia tai koodia. Koska kaikki tieto lohkoketjussa on hajautettua, voidaan siihen tallennettu tieto varmentaa monesta eri lähteestä, jolloin sen oikeellisuudesta voidaan olla varmoja. Mikäli hakkeri haluaisi muuttaa lohkoketjua, täytyisi hänen murtautua samanaikaisesti lukemattomille eri koneille samanaikaisesti. Käytännössä tämä on lähes mahdotonta.

Lohkoketjuteknologian avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi digitaalisten valuuttojen siirrot, erilaiset rekisterit ja älykkäät sopimukset. Hyvä esimerkki miten lohkoketjua voitaisiin käyttää esimerkiksi Suomessa on asunto-osakekirjojen digitalisointi. Ruotsissa on käytössä jo kiinteistörekisterijärjestelmä, joka perustuu lohkoketjuun. Ukrainassa lohkoketjuteknologiaa käytetään viljelysmaan omistajarekisterin ylläpitoon, sillä vanha järjestelmä oli altis väärinkäytöksille. Samaa järjestelmää voisi käyttää myös kehitysmaissa, joissa omistusoikeuksien toteutuminen poliittisesti ja yhteiskunnallisesti epävakaissa oloissa on muuten hyvin haasteellista. Lohkoketjut voivat olla täysin avoimia, joihin kuka tahansa voi liittyä niihin ja lisätä ketjuun tietoa tai luvanvaraisia, kuten esimerkiksi Ripplen pankkien välisistä transaktioista huolehtiva ketju. Lohkoketju voidaan järjestää myös siten, että siihen liittyminen on luvanvaraista, mutta ketjussa oleva tieto on kaikille julkista.

Yhteenveto: lohkoketjulla tarkoitetaan tietojärjestelmää, johon on tallennettu tietoa, joka on hajautettu niin ettei sitä voida jälkeenpäin väärentää.

Mitä ovat coin, token ja ICO?

Coinilla tarkoitetaan teknologiayrityksen lanseeraamaa digitaalista kryptokolikkoa, joka toimii oman kryptovaluuttansa arvoa ilmentävänä yksikkönä. Erilaisia coineja voidaan käyttää vaihdon välineinä erilaisten palveluiden ja kaupankäynnin yhteydessä. Jokaiselle coinille on määritelty sen valuutan mukainen arvo, joka voidaan ilmaista esimerkiksi suhteessa euroihin, Yhdysvaltojen dollariin tai vaikkapa Bitcoiniin. Coinit ovat itsenäisiä ja eivät ole liitoksissa tai sidottuja tiettyyn lohkoketjuun. Coineilla on usein vain rahallista arvoa, eikä niihin ole sisäänrakennettu muita toiminnallisuuksia. Esimerkkejä coineista ovat muun muassa Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) ja Monero (XMR).

Token on usein tiettyyn lohkoketjuun sidottu kryptovaluutan yksikkö, joka on käytännössä samanlainen vaihdon ja kaupan väline kuin coinikin, mutta toimii vain tietyn rajatun toimintaympäristön sisällä. Eli käytännössä tietyn tokenin avulla voit ostaa palveluita vain tiettyjä sille määriteltyjä palveluita. Tokenilla voidaan tarkoittaa myös mitä tahansa muuta vaihdon välinettä tietyn verkon tai lohkoketjun sisällä. Suurin ero tokenin ja coinin välillä on kuitenkin se, että tokenilla voi olla myös arvon ja vaihdon välineenä toimimisen lisäksi myös muita ominaisuuksia.

Utility token vapaasti suomennettuna hyödyke-token tarkoittaa tokenia, jolla on erityisiä ominaisuuksia. Utility tokenien omistajalla voi olla esimerkiksi pääsy tiettyyn ohjelmistolliseen toiminnallisuuteen tai omistaja voi olla oikeutettu erilaisiin alennuksiin.

Equity token eli suomennettuna pääomatoken vastaa käytännössä kryptomaailman osaketta. Omistamalla Equity tokeneja omistat teoriassa pienen osan yrityksestä itsestään, jolloin yritys saattaa maksaa sinulle myös osinkoa suhteessa omistamiesi equity tokenien määrään. Tulevaisuuden trendi on, että suuri osa tokeneista tulee olemaan nimenomaan Equity tokeneista. Käytännössä useissa maissa menetelmä on kuitenkin ristiriidassa osakeyhtiölainsäädännön kanssa. Asiaa ei ole vielä ratkaistu ja nähtäväksi jää mikä tulee olemaan equity tokeneiden kohtalo.

Raja coinin ja tokenin välillä on usein valitettavasti häilyvä. Usein arkikielessä puhutaan pelkästään coineista, eikä varsinaista eroa tokenien ja coinien välillä tehdä.

Tällä hetkellä suurin token-alusta Ethreumin lohkoketju. Ethereum kryptovaluutan token on Ether (ETH), joka toimii vaihdon välineenä Ethereumin omassa lohkoketjussa. Muut samassa lohkoketjussa toimivat kryptovaluutat ovat myös tokeneita joita ovat esimerkiksi Augur (AUG) ja Golem (GNT). Kaikkia Ethereum lohkoketjussa toimivia standardisoituja tokeneita, jotka täyttävät Ethereumin niille asettamat säädökset kutsutaan ERC20-tokeneiksi.

ICO (Initial Coin Offering) eli vapaasti suomennettuna ”alustava coin tarjonta” on yleistyvä rahoitustapa, jossa kuka tahansa voi ostaa coineja ennen niiden saapumista julkisille markkinoille. ICO on käytännössä riskirahoitushanke, jolla yritys pyrkii keräämään varoja oman toimintansa rahoittamiseksi. ICO:ihin osallistuessa kannattaa varmistua siitä, että ICO:n takana on oikea yritys, jolla on tarkoitus viedä projekti loppuun eikä vain karata kerättyjen varojen kanssa. Lue aina coiniin liittyvä Whitepaper huolellisesti ja tarkasta yrityksen viestintäkanavat. Mikäli projektissa on jotain epäilyttävää, ei siihen mahdollisesti kannata sijoittaa. Tällä hetkellä ICO:ja on hyvin paljon ja niiden läpikäyminen vie paljon aikaa ja voimavaroja. Voittajan löytäminen satojen vaihtoehtojen joukosta voi kuitenkin osoittautua kullan arvoiseksi ja sijoituksen arvo monikymmenkertaistua. Kehotan myös lukemaan ICO:n osallistumisohjeet hyvin tarkasti. Hyödyllistä lisätietoa tulevista ICO:ista saat myös esimerkiksi ICOBench.com-sivuston kautta.

Kattavan artikkelin kryptovaluuttojen sanastoon liittyen löydät täältä.