Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptokansalainen voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. S>.

IOTA – esineiden internetin selkäranka

Kuva kuvitteellisesta tietoverkosta ja teksti IOTA - esineiden internetin selkäranka

Esineiden internet (eng. Internet of Things lyhenne IoT, toiselta nimeltään myös teollinen internet) tarkoittaa kaikkia ympärillämme olevia fyysisiä laitteita, jotka pystyvät viestimään ja havainnoimaan ympäristöään erilaisten sensoreiden, antureiden ja tietoverkkoyhteyden avulla. Tietojen perusteella laitteet voivat muokata omaa toimintaansa ja viestittää muutoksista myös muille ympäröiville laitteille. IOTA:n päämäärä on luoda verkko, joka yhdistää laitteet ja tekee niiden välisestä viestinnästä ja datan keräämisestä aiempaa tehokkaampaa.

IOTA on perustanut keräämälleen datalle avoimen markkinapaikan, jonka kautta esimerkiksi suuret kodintekniikan ja tietotekniikan valmistajat voivat ostaa tietoa tulevien tuotteidensa kehitystyön tueksi. Arvioiden mukaan esineiden internetin arvo tulee vuonna 2020 olemaan noin 1 900 miljardia dollaria ja sitä tullaan soveltamaan käytäntöön kaikilla teollisuuden ja yhteiskunnan osa-alueilla.

Kuinka IOTA toimii

IOTA ei ole varsinaisesti lohkoketju, eli blockchain, vaan avoimeen lähdekoodiin perustuva asyklinen suunnattu verkko (eng.  directed acyclic graph, DAG) , jota kutsutaan nimellä Tangle (suom. vyyhti). Se on hajautettu ja koodissa on otettu huomioon tulevaisuuden skenaariot muun muassa kvanttitietokoneiden osalta. IOTA:n verkko on erinomainen esineiden internetin toiminnan selkärangaksi kolmesta syystä: tiedonsiirrot, eli transaktiot verkon sisällä ovat maksuttomia, eikä transaktioiden teoreettista maksimimäärää ei ole rajattu. Tangle-verkkoon liitetty laite voi teoriassa toimia aktiivisesti dataa keräävänä yksikkönä myös offline-tilassa ja palata automaattisesti verkkoon myöhemmin. Nämä edellä mainitut ominaisuudet juontavat IOTA:n tavasta varmentaa verkossa (eng. ledger = tilikirja) tapahtuneet transaktiot. Esimerkiksi Bitcoinissa lohkoketjun tapahtumien varmentaminen ja ylläpito perustuu verkon louhimiseen (proof-of-work konsepti), jossa louhintaan osallistuvat koneet varmentavat verkossa tapahtuvat siirrot ja saavat tekemästään työstä palkkioksi pienen määrän Bitcoineja.  IOTA:n Tangle-verkossa ylläpito perustuu siihen, että jokainen dataa lähettävä laite varmentaa tietoa lähettäessään kaksi muuta tiedon siirtoa, eli transaktiota, jolloin teoriassa verkko muuttuu sitä tehokkaammaksi mitä enemmän siinä on liikennettä. IOTA ei erottele datan käsittelijöitä ja käyttäjiä toisistaan, vaan jokainen Tangle-verkkoon kytketty laite on samanarvoinen verkon sisällä.

Tanglen toiminta graafisesti esitettynä
IOTA:n Tangle-verkon toimintaperiaate graafisesti esitettynä. Jokaisen transaktion tulee varmentaa kaksi aiemmin tehtyä transaktiota.

Kohdeosoitteet vaihtuvat IOTA:n Tanglessa nopeasti.  IOTA-osoite voi vastaanottaa varoja useasta eri lähteestä, mutta kun kyseinen coineja vastaanottanut osoite lähettää IOTA-coineja eteenpäin, osoite tuhoutuu. Tämä on Tangleen rakennettu turvallisuusratkaisu, jonka avulla järjestelmän murtaminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi. Aina kun osoite lähettää mikromaksuja eteenpäin, se paljastaa myös osan varojen siirtoon tarkoitetusta osoitekohtaisesta avaimesta (private key), jolloin useat siirrot samasta osoitteesta luovat riskin hakkereiden raakaa lasketantehoa käyttäville hyökkäysyrityksille. Osoitteiden uusiutuvuus tulee muistaa aina IOTA siirtoja tehdessä, erityisesti IOTA-vaihtopaikkojen välillä. Muista siis aina varmistaa osoite erityisen huolellisesti IOTA:n kanssa transaktioita tehdessä. Mikäli lähetät vain osan IOTA-coineistasi eteenpäin ei sinun tarvitse olla huolissasi jäljelle jääneistä coineista. Uuden osoitteen luominen tapahtuu vaihtopaikoissa automaattisesti. Jotkut kryptovaluutojen vaihtopaikat, kuten Binance vaativat käyttäjää vastaanottamaan valuutta aina uuteen osoitteeseen.

IOTA:n Tangle-verkossa voidaan suorittaa pelkän sensoridatan lähettämisen lisäksi myös erilaisia nano- ja mikromaksuja. Nämä maksut tapahtuvat verkkoon kytkettyjen laitteiden välillä ja niiden suorittamiseen IOTA on luonut oman kryptovaluuttansa, IOTA:n (MIOTA). MIOTA tarkoittaa Mega IOTA:a, eli jokainen MIOTA on 1 000 000 (miljoona) IOTA:a. Voit ostaa ja käydä kauppaa IOTA:n valuutalla, joka on nostanut arvoaan markkinoilla nopeasti. Paras suosittelemani turvallinen vaihtopaikka IOTA:n ostamiseen on Binance . Voit ostaa sitä myös Bitfinexin kautta, mutta sen käyttöä en suosittele.

IOTA mediassa:

IOTA:n lyhyttä mediahistoriaa sumentaa sen viestintäsekoilu suhteessa Microsoftin kanssa tehtyihin sopimuksiin. IOTA:n ja Microsoftin yhteistyötä uutisoitiin laajasti joulukuun 2017 alussa, vaikka virallista yhteistyön varmistavaa sopimusta ei yritysten välillä vielä ollut. Tämä linjaveto johtunee IOTA:n toimitusjohtajan David Sønstebøn tavasta tehdä räväkkää yritysviestintää…tai tässä tapauksessa sen puutetta. Toinen IOTA:n perustajista Dominik Schiener yritti pelastaa tilanteen, mutta tässä vaiheessa IOTA oli jo menettänyt maineensa valehtelijoina arvostelijoidensa silmissä. Todellisuudessa Microsoft ja IOTA olivat keskustelleet asiakkuudesta IOTA:n suunnittelemaan datan kauppapaikkaan liittyen.

IOTA:n uusi nousu alkoi hieman ennen joulua 2017, kun Bosch Siemens -konsernin sijoitushaara ilmoitti tehneensä yhteistyösopimuksen IOTA:n kanssa, joka nosti IOTA:n hintaa markkinoilla nopeasti yli 30 prosenttia. 22. joulukuuta 2017 IOTA ilmoitti myös yhteistyöstä Tokio metropolitan-alueen aluehallinnon kanssa, jonka päämäärä kehittää IOTA:n tunnettuutta Japanissa erilaisten uusien hankkeiden myötä.

IOTA kehittää avointa datan kauppapaikkaa yhteistyössä noin 35 yhteistyöyrityksen kanssa, joista tunnetuimpia ovat Microsoft, Fujitsu, Bosch ja Accenture. Suomalaista mukana on konsultointi- ja suunnittelukonserni Pöyry. Koko listan yrityksistä voit katsoa täältä.

Yhteenveto:

Käytännössä IOTA:n idea on tehdä kaikista verkossa olevista laitteista ja esineistä palveluita, joiden tuottamaa dataa voidaan myydä sen omassa kauppapaikassa. IOTA:n Tangle-verkkoa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää paljon muuhunkin, kuten Big Datan, itseohjautuvien autojen ja älykotien hallintaan.

Tällä hetkellä IOTA:n markkina-arvo on noin miljardia dollaria. Arvostus on korkea, mutta uskon että IOTA:lla on vielä huimasti kasvunvaraa. Koska verkko ylläpitää ja ”louhii” käytännössä itse itseään, on kaikki sen valuutta jo luotu, eikä sitä tule enää markkinoille lisää. Valuutan kokonaismäärä on 2,779,530,283 MIOTA:a. Mikäli IOTA saavuttaisi markkinoilla esimerkiksi 50 miljardin markkina-arvon, tulisi yhden MIOTA:n arvoksi noin 15-18 dollaria, jolloin kasvua tämän hetken sijoitukselle (coinin arvo joulukuu 2017) ~5 USD) tulisi yli 300%.

Itse uskon vahvasti IOTA:n potentiaaliin mullistaa esineiden internet. IOTA ei kuitenkaan ole vielä täysin valmis tuote. MIT (Massachusetts Institute of Technology) julkaisi 20. joulukuuta 2017 artikkelin, jossa se nostaa esiin ongelmia IOTA:an liittyen. Uskon artikkelissa esitettyjen ongelmien olevan kuitenkin osa luonnollista kehitystä kohti toimivaa Tangle-verkkoa.

Suurimmat IOTA:n ja datan myynnin haasteet eivät todennäköisesti tule liittymään Tanglen tekniikkaan tai sen skaalautuvuuteen, vaan lakeihin yksityisyydensuojaan liittyen. Asiaan ei vielä tällä hetkellä ole valmista konseptia ja nähtäväksi jää, sallivatko maat kansalaistensa sähkölaitteiden toiminnan seurannan. Lakiuudistuksia on varmasti tulossa, mutta niiden aikataulusta ei luonnollisestikaan ole minkäänlaista varmuutta. Niin kauan kuin datan kerääminen on kiellettyä, ei IOTA tai esineiden internet voi laajentua tasolle, jossa voitaisiin puhua uudesta teollisesta vallankumouksesta. Ainakin itse seuraan mielenkiinnolla kuinka asia etenee.

Voit sijoittaa IOTA:an esimerkiksi Binancen kautta. Käyttämällä oheista linkkiä tuet Kryptokansalaisen toimintaa. Arvostan tukeasi. Olen itse sijoittanut IOTA:an.

Kuva, Binance logo ja teksti luotettava ja turvallinen kryptopörssi

IOTA:n reaaliaikainen kurssi:

IOTA:n virallinen sivusto: https://iota.org/

Facebook logo, joka sisältää linkin viralliselle Facebook-sivulle

Twitter logo, joka sisältää linkin viralliselle sivulle

Reddit-logo, joka sisältää linkin Altcoinin viralliselle Reddit-sivulle.