Ethereum (ETH) on lohkoketjujen kuningas

Ethereum logo ja teksti "Ethereum on lohkoketjujen kuningas"

Perustiedot

Ethereum on hajautettu järjestelmä ja lohkoketjuun perustuva kryptovaluutta, jonka avulla on mahdollista luoda älykkäisiin sopimuksiin perustuvia sovelluksia ja järjestelmiä. Ethereumin lohkoketjuun on mahdollista tallentaa muun muassa tiedostoja, asiakirjoja, sopimuksia, kuvia tai vaikkapa PDF:iä. Lohkoketjua ei voida väärentää, jonka ansiosta Ethereum on palvelualustana hyvin luotettava. Ethreumin lohkoketju on hajautettu ja autonominen tietojenkäsittely-ympäristö, jossa tehdyt transaktiot tehdään Ethereumin omaa valuuttaa, Etheriä (ETH) käyttäen. Ethereum lohkoketju palkitsee sitä käyttäviä ja verkkoa ylläpitäviä koneita Etherin avulla. Etherillä (ETH) voidaan myös käydä kauppaa Bitcoinin tavoin ja sen hinnan nousu on ollut vuonna 2017 erittäin nopeaa.

Ethereum perustuu vielä tällä proof-of-work -konseptiin, jossa Ethereumia louhivat koneet varmentavat lohkoketjussa tehdyt tapahtumat sekä ylläpitävät verkkoa. Vastineeksi kryptografisten ongelmien ratkomisesta louhintaan osallistuville koneille maksetaan palkinnoksi Etheriä ennalta määritellyn kaavan mukaisesti. Yksi Ethereumin tärkeimmistä vaikuttajista on Vitalik Buterin, joka on aikeissa vaihtaa Ethreum lohkoketjun konseptin proof-of-stake -muotoiseksi jonka ansiosta verkon ylläpitäminen voi muuttua jopa useita tuhansia kertoja aiempaa energiatehokkaammaksi. Tämä tulee olemaan suuri muutos, jonka avulla Ethereum toivon mukaan voittaa ongelmat skaalautuvuuden suhteen.

Ethereumin tulevaisuus

Yksi lähitulevaisuuden suuri teknologisia uudistuksia on internetin hajauttaminen, jossa lohkoketjulla ja Ethereumilla voi olla ratkaiseva rooli. Hajautetussa järjestelmässä olennaista on, että kuka tahansa voi osallistua milloin tahansa ylläpitämään ja kehittämään järjestelmää. Hajautettu järjestelmä ei ole riippuvainen sen käyttäjistä, vaan järjestelmä jatkaa toimintaansa myös ilman käyttäjää. Sitä ei voi myöskään sulkea. Mitä tahansa ohjelmoit Ethreumin älysopimuksiin, voit olla varma, että se toteutuu ilman sensuuria tai valtaa käyttävän koneiston puuttumista sen sisältöön.

Ethereum on hyvä sijoituskohde, koska sen lohkoketju toimii alustana monelle jo kehitteillä olevalle järjestelmälle ja sovellukselle. Myös Ethreumin kehittäjätiimi on erittäin vahva ja osaamista löytyy laajalta skaalalta. Käytännössä Ethereumin lohkoketjun avulla voi rakentaa melkein mitä vain. Esimerkki Ethereumin päälle rakennetusta sovelluksesta on Golem (GNT), jonka ideana on muodostaa Ethereum verkossa olevien tietokoneiden laskentatehoa vuokraamalla (maksu tapahtuu Golemin omalla Golem GNT -tokenilla) niin sanottuja supertietokoneita, joiden avulla raskaat laskennalliset toimitukset, kuten esimerkiksi raskaan partikkelianimaation renderöinti, sääinformaation laskeminen tai seismologisten ilmiöiden ennustaminen on aikaisempaa helpompaa ja nopeampaa suorittaa.

Ethereum ei ole enää uusi teknikka, vaan sen ensimmäiset versiot luotiin jo vuonna 2013. Verkko otettiin toimintaan vuonna 2015. Vuosi 2017 oli Ethereumin läpimurtovuosi ja nousi kaikkien tietoisuuteen huiman kasvunsa ansiosta, jolloin Ether-coinin arvo nousi 8.14 USD:stä yli 680 dollariin (16.12.2017). Ethereumin markkina-arvo on edelleen erittäin korkea, tällä hetkellä noin miljardia dollaria, joten Ethereumin kurssikehityksen räjähdysmäinen kasvu on todennäköisesti jo hieman hidastunut. Mikäli Ethereumista kuitenkin tulee maailmanlaajuinen lohkoketjustandardi, ovat kasvunäkymät silti erittäin hyvät sen nykyisen vahvan aseman ansiosta. Nähtäväksi jää jatkaako kurssi kasvuaan vai jääkö Ethereum kovassa kilpailussa uuden lohkoketjusukupolven jalkoihin. Ethereumin kaltaisia lohkoketjuun perustuvia alustoja ovat muun muassa: Cardano (ADA), Lisk (LSK) ja Stratis (STRAT).

Virallinen reaaliaikainen kurssi:

Ethereumin virallinen sivusto: https://www.ethereum.org/

Facebook logo, joka sisältää linkin viralliselle Facebook-sivulle

Twitter logo, joka sisältää linkin viralliselle sivulle

Reddit-logo, joka sisältää linkin Altcoinin viralliselle Reddit-sivulle.