Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptokansalainen voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. S>.

Kryptovaluuttaopas: Elrond

Mikä on Elrond? Kyseessä on kolmannen sukupolven platfrom-kategorian kryptovaluutta, joka on noussut suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2020. Tässä artikkelissa kerromme Elrondin historian, teknisen toiminnan, erot kilpailijoihin sekä soveltuvuuden sijoituskohteena. Lopuksi kerromme myös, mikä on Elrondin kurssi.

Mikä on Elrond?

Elrond kuuluu kryptovaluuttojen platform-kategoriaan. Platform-kategorian kryptovaluuttoja voidaan kuvailla eräänlaisiksi ekosysteemeiksi ja kokonaisiksi käyttöjärjestelmiksi, joiden päälle on mahdollista luoda erilaisia sovelluksia. Elrondin lisäksi mm. Ethereum, EOS, Cardano, Tezos ja NEO kuuluvat platform-kategoriaan.

Elrond on kolmannen sukupolven kryptovaluutta, joka tarjoaa erinomaisen skaalautuvuuden. Elrond pystyy 1000 kertaa suurempaan kapasiteettiin kuin tämän hetken suosituin alusta Ethereum. Elrondin lohkoketjussa on myös oma natiivivaluutta, josta käytetään niin ikään nimitystä Elrond (ERD). Tämän natiivivaluutan tarkoituksena on toimia Elrondin lohkoketjun virtuaalisena polttoaineena, eli sitä käytetään pääasiallisesti lohkoketjuissa suoritettavissa transaktiomaksuissa ja steikkauksessa. Useimmat alustat toimivat täysin samalla tavalla.

Elrondin historia

Elrondin ovat perustaneet romanialaiset veljekset Beniamin Mincu ja Lucian Mincu sekä Lucian Todea. Elrondin perustajista vahvimmin projektin keulakuvana toimii tällä hetkellä Beniamin Mincu. Beniamin Minculla on pitkä historia kryptovaluuttojen parissa. Hän on ollut mukana kryptovaluutoissa jo vuodesta 2013. Mincu oli vuosina 2014–2015 mukana NEM-nimisessä kryptovaluuttaprojektissa, jonka jälkeen hän oli perustamassa kryptovaluuttoihin erikoistunutta MetaChain Capital sijoitusyhtiötä.

Alla on hyvä video, jossa Mincu on haastateltavana. Hän kertoo paljon Elrondin sekä omista taustoistaan.

Elrond syntyi vuoden 2017 syyskuussa. Projektin ensimmäinen vuosi piti sisällään aktiivista kehitystyötä sekä Elrond-platformin prototyypin testausta. Elrond julkaisi vuoden 2019 toukokuussa TestNetin, jossa sen Adaptive State Sharding ja SPoS-konsensus olivat ensimmäistä kertaa toiminnassa.

Vuonna 2019 Elrond järjesti myös IEO:n Binancen LaunchPad -alustalla. IEO:n myötä Elrondin ERD-token pääsi myös välittömästi Binance-pörssiin.

Vuoden 2020 heinä-elokuun vaihteessa Elrond julkaisi oman MainNetin, joka kasvatti sijoittajien mielenkiintoa Elrond-projektia kohtaan entisestään.

Elrondin teknologia

Elrond hyödyntää toiminnassaan Adaptive State Sharding nimistä teknologiaa. Sharding-teknologiaa käytetään lohkoketjun skaalautuvuuden parantamisessa. Sharding-teknologiassa on kyse siitä, että lohkoketju pilkotaan pieniin palasiin. Tämän avulla pystytään jakamaan verkon kohtaamaa kuormitusta aiempaa tehokkaammin. Lisäksi verkon laajentuminen johtaa myös verkon kapasiteetin kasvuun.

Elrondin Adaptive State Sharding mahdollistaa sen, että Elrondin skaalautuvuus on saavuttanut TestNetin simulaatioissa jopa huikeat 260.00 transaktiota sekunnissa. Elrondin lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot ovat myös lähes reaaliaikaisia.

Alla olevalla videolla on selitetty sharding-teknologiaa tarkemmin.

Elrond luottaa muiden kolmannen sukupolven platformien tapaan Proof of Stake -konsensusalgoritmiin. PoS-konsensuksen karkea idea on siinä, että lohkoketjun ylläpidosta vastaa joukko validaattoreita, jotka lukitsevat kyseistä valuuttaa lohkoketjun ylläpitotyöhön ja keräävät itselleen lohkopalkkiot.

Elrond kutsuu omaa Proof of Stake -metodiaan nimellä Secure Proof of Stake (SPoS). Termillä secure tarkoitetaan Elrondin tapauksessa sitä, että lohkoketjun konsensusprosessissa hyödynnetään paljon satunnaisuutta, eivätkä lohkoketjun validaattorit ole ennakkoon tiedossa. Käytännössä Elrondin lohkoketjun validaattoreista valitaan satunnaisesti pieni joukko lohkoketjun seuraavaa lohkoa muodostamaan. Secure Proof of Staken ansiosta verkon nodet jaetaan lohkoketjun eri shardeihin satunnaisesti. Tämän ansiosta lohkoketjun turvallisuus parantuu entisestään.

Olennaista osaa jokaisessa platformissa näyttelee VM eli Virtual Machine. Käytännössä Virtual Machinen vastuulla on ohjelmakoodin suorittaminen. Elrondin Virtual Machine on nimeltään The Arwen WASM VM. Arwen eroaa monista muista ratkaisuista siinä, että se tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja siihen, millä ohjelmointikielellä älysopimukset on mahdollista kirjoittaa. Esimerkiksi Ethereumin tapauksessa älysopimukset on mahdollista kirjoittaa ainoastaan Ethereumin omalla Solidity-kielellä.

Elrondin MainNet julkaistaan vuoden 2020 loppupuoliskolla. Tällöin Elrondin ERD-tokenit siirtyvät Elrondin omaan lohkoketjuun ja ne on konvertoitava eGLD-tokeneiksi. MainNetin julkaisun jälkeen eGLD-tokenit toimivat Elrondin lohkoketjun natiivivaluuttana nykyisten ERD-tokenien sijaan.

Elrond vs kilpailijat

Elrond kuuluu erittäin kilpailtuun kryptovaluuttojen platform-kategoriaan. Muita tunnettuja platform-kategorian kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Ethereum, EOS, Tezos, Cardano ja Zilliqa. Elrond poikkeaa teknisiltä ominaisuuksiltaan suurimmista kilpailijoistaan. Se tarjoaa myös erittäin hyvän skaalautuvuuden, josta esimerkiksi Ethereum voi vasta haaveilla.

Elrond on vielä suhteellisen uusi platform. Useat sen kilpailijat ovat ehtineet olla markkinoilla jo huomattavasti pidempään ja näin ollen ne ovat ehtineet kerätä ympärilleen laajan kehittäjäyhteisön.

Elrond sijoituskohteena

Elrond on noussut vauhdilla suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2020 aikana. Elrondin tavoite on tehdä kryptovaluuttojen hallinnasta aloittelijoille mahdollisimman helppoa, halpaa ja nopeaa. Elrondin ehdoton vahvuus on ehdottomasti sen kilpailijoista poikkeava tekninen toteutus. Lisäksi myös Elrondin skaalautuvuus hakee vertaistaan.

Kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta Elrondin markkina-arvo on yhä huomattavan pieni moniin muihin platformeihin verrattuna. Projektin suosion mahdollisesti kasvaessa on siis myös kurssissa yhä nousuvaraa reilusti jäljellä.

Sijoittajan on kuitenkin muistettava, että vaikka Elrondin tekninen toteutus on erinomainen ja tämänhetkinen markkina-arvo suorastaan houkutteleva, niin kilpailu platform-kategoriassa on äärimmäisen kovaa. Tällä hetkellä Elrondilla on vielä paljon takamatkaa kurottavana useimpiin vanhempiin projekteihin nähden.

Elrond kurssi ja ostaminen

Elrondin ERD-tokenia on mahdollista hankkia tällä hetkellä Binancesta. Binance tukee talletuksia luottokortilla sekä SEPA-pankkisiirroilla kryptovaluutoilla tehtyjen transaktioiden lisäksi. ERD-tokeneita voi ostaa esim. bitcoineilla ja stablecoineilla (USDT, BUSD).

Parhaimman turvan ostamillesi tokeneille saat siirtämällä ne säilöön omaan lompakkoon. Ilmaislompakoista mm. TrustWallet tukee Elrondia. Parhaimman suojan omistuksillesi saat Ledger Nano X tai Ledger Nano S -lompakoilla.