Sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Kryptokansalainen voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos vierailet yhteistyökumppaneiden sivuilla linkkiemme kautta. S>.

Kryptovaluuttaopas: Chainlink

Mikä on Chainlink? Chainlink on yksi kryptovaluuttamaailman kuumimmista puheenaiheista. Se on Ethereumin alustalla pyörivä sovellus, joka on tarkoitettu ratkaisemaan älysopimusten oraakkeliongelma. Tässä artikkelissa käymme läpi Chainlinkin historiaa, esittelemme Chainlinkin taustalla olevaa teknologiaa sekä kerromme Chainlinkin pahimmista kilpailijoista. Artikkelin lopussa kerromme myös minkälainen Chainlink on sijoituskohteena, ja mikä on Chainlinkin tämänhetkinen kurssi.

Mikä on Chainlink?

Chainlinkillä tarkoitetaan Ethereumin lohkoketjussa pyörivää sovellusta, joka sisältää myös Ethereumin lohkoketjuun yhteensopivan LINK-tokenin. Chainlink toimii nimensä mukaisesti linkkinä älysopimusten ja lohkoketjun ulkopuolelta tulevan datan välillä. Chainlinkin tavoitteena on ratkaista älysopimusten mukanaan tuomat oraakkeliongelmat.

Chainlinkin historia

Chainlinkin takana on amerikkalainen yritys nimeltään SmartContract Ltd. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sergey Nazarov, joka on erittäin tunnettu henkilö kryptovaluuttamaailmassa. Chainlink-projektia kehitettiin useiden vuosien ajan, kunnes vuonna 2017 se julkaisi ICO:n ja keräsi itselleen 32 miljoonan dollarin rahoituksen. Saman vuoden syyskuussa julkaistiin myös Chainlinkin white paper. Chainlink pysyi koko vuoden 2018 erittäin maltillisissa hinnoissa, kunnes vuonna 2019 se nousi koko kryptomaailman huulille.

Chainlinkin kurssi nousi vuonna 2019 ainoastaan neljän kuukauden aikana 0,50 dollarista yli neljään dollariin. Chainlink oli myös vuoden 2019 parhaiten menestynyt kryptovaluutta top 25 kolikoista. Chainlinkin nousun taustalla olivat merkittävät yhteistyösopimukset (SWIFT, Google, Oracle, Microsoft), toukokuussa 2019 julkaistu MainNet, sekä LINK-tokenin listaus Coinbaseen.

Chainlinkin teknologia

Chainlinkin tavoitteena on luoda täysin hajautettu alusta älysopimuksissa merkittävässä roolissa oleville oraakkeleille. Oraakkelit syöttävät älysopimuksiin dataa lohkoketjun ulkopuolelta, joten datan luotettavuus on äärimmäisen tärkeää älysopimuksia tehtäessä. Mikäli älysopimusta tehtäessä hyödynnettäisiin ainoastaan yksittäistä keskitettyä oraakkelia, niin älysopimukset joutuisivat kohtaamaan merkittäviä luottamusongelmia.

Chainlink on luonut hajautetun oraakkeleiden poolin, jonka tarkoituksena on ratkaista oraakkeleiden tarjoaman tiedon luotettavuudessa mahdollisesti ilmenevät haasteet. Täysin hajautetun oraakkeleiden poolin ansiosta älysopimus ei ole ikinä ainoastaan yhden oraakkelin tuottaman tiedon varassa.

Chainlinkin koko järjestelmän kulmakivi on LINK-token. LINK-token toimii Chainlinkin luomassa järjestelmässä kahdella eri tavalla. Chainlinkin verkkoon uutta dataa tuottavat nodet sijoittavat tietyn määrän tokeneita tuottamansa tiedon laadun vakuutena. Mikäli noden verkkoon lähettämä informaatio on huonolaatuista, niin se menettää rangaistuksena kaikki sijoittamansa tokenit. Hyvää informaatiota tuottavat nodet puolestaan palkitaan LINK-tokeneilla.

chainlink api
Chainlink toimii linkkinä älysopimusten ja lohkoketjun ulkopuolisen datan välillä.

Chainlinkin kehittämän järjestelmän avulla älysopimusten oraakkelit on mahdollista asettaa paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten ne ovat historian saatossa suoriutuneet niille annetuista tehtävistä. Oraakkeleiden suoritusten palkitsemisessa hyödynnetään Chainlinkin LINK-tokenia.

Mikäli node puolestaan lähettää verkkoon huonolaatuista informaatiota, niin se menettää rangaistuksena LINK-tokeninsa. Chainlinkin järjestelmä mahdollistaa sen, että oraakkeleiden kannattaa tuottaa älysopimuksiin mahdollisimman laadukasta tietoa. Laadukasta tietoa tuottavat saavat palkinnoksi LINK-tokeneita, kun taas heikkolaatuista informaatiota tuottavat menettävät omansa.

Oraakkelin perustamista Chainlinkin verkkoon voikin verrata siihen, että perustaisi oman virtuaalisen yrityksensä. Chainlink eroaa muista Proof of Stake -konsensusalgoritmin kryptovaluutoista siinä, että Chainlinkin tapauksessa oman noden perustaminen ei tarkoita lohkoketjun ylläpitotyötä, vaan älysopimusten oraakkelina toimimista. Chainlink toimii täysin Ethereumin lohkoketjussa, joten Chainlinkin lohkoketjun ylläpidosta vastaavat Ethereumin verkkoa pyörittävät nodet.

Tällä hetkellä Chainlink toimii ainoastaan Ethereumin lohkoketjussa, mutta tulevaisuudessa sen on tarkoitus olla yhteensopiva myös esimerkiksi EOS- ja TRON- projektien kanssa. Mikäli Chainlinkin visio toteutuu, niin sen on tarkoitus toimia ratkaisuna älysopimusten oraakkeliongelmiin kaikilla älysopimuksia suorittavilla alustoilla.

Chainlinkin kilpailijat

Chainlink on siitä poikkeuksellisessa asemassa, että sille ei löydy suoranaisia kilpailijoita muiden kryptovaluuttojen joukosta. Vaikka kilpailijoita jossain vaiheessa alkaisikin ilmaantua, niin Chainlink on onnistunut saavuttamaan jo tässä vaiheessa itselleen huomattavan edun ollessaan ensimmäisenä markkinoilla.

Chainlink sijoituskohteena

Chainlink saavutti vuoden 2019 aikana valtavan suosion kryptosijoittajien keskuudessa. Merkittäviä tekijöitä Chainlinkin nousulle ovat olleet sen suuret yhteistyösopimukset, täysin uniikki konsepti ja ainutlaatuinen asema markkinoilla. Chainlinkille ei löydy tällä hetkellä markkinoilta varteenotettavia kilpailijoita.

Chainlink on alkuvaiheessa sidottu Ethereumin lohkoketjuun, mutta projektin edetessä se tulee toimimaan jokaisella älysopimuksia tarjoavalla alustalla. Chainlinkin kasvumahdollisuudet ovat tulevaisuudessa todella suuret.

Chainlinkin LINK-tokenin menestyminen riippuu täysin Chainlinkin menestyksestä. Mikäli älysopimusten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, niin se tarkoittaa myös sitä, että Chainlinkin ratkaisulle on kysyntää. Mikäli älysopimukset eivät puolestaan lyö itseään läpi, niin ei myöskään Chainlinkille ole käyttöä.

Teoriatasolla tarkasteltuna älysopimusten potentiaali on huikea. Ne voivat parhaassa tapauksessa korvata jokaisen digitaalisen sopimuksen mitä maailmassa tällä hetkellä tehdään. Älysopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi finanssimaailmassa, vakuutuksissa, tuotantoketjun eri vaiheissa ja vedonlyönnissä. Niiden käyttömahdollisuudet ovat siis lähes rajattomat.

Mikäli Chainlink pystyy ratkaisemaan älysopimusten oraakkeliongelman, niin älysopimuksista on mahdollista tulla entistäkin luotettavampia ja vallankumouksellisempia.

Chainlink kurssi

Tällä hetkellä Chainlink on erinomaisissa asemissa markkinoilla. Mikäli älysopimusten potentiaali realisoituu tulevaisuudessa ja Chainlink kykenee ratkaisemaan älysopimusten oraakkeliongelman, niin LINK-tokeniin sijoittaneet voivat onnitella itseään.

Mikäli Chainlinkin LINK-tokeniin sijoittaminen kiinnostaa, niin helpoiten sitä on mahdollista ostaa euroilla tekemällä tilisiirron Coinbaseen. LINK-tokenia on mahdollista ostaa myös bitcoineilla markkinoiden suurimmasta kryptovaluuttapörssistä eli Binancesta.

Kaikki markkinoiden suurimmat lompakot tukevat LINK-tokenia. Mikäli haluat säilyttää omistamasi tokenit desktop-lompakossa, niin Exodus on erinomainen vaihtoehto. Hardware-lompakon turvallisuutta arvostaville Ledger Nano S ja Ledger Nano X tarjoavat puolestaan hyvän vaihtoehdon.

Löydät lisätietoja alla olevalta videolta.